2021-42. Onarheimsfjorden: Sandsøya Nordre light

Insert light (symbol P1 red) Q.R (symbols P10.6 and P11.2; continuous quick, red) in position:
60° 21.70′ N, 5° 00.24′ W of Oslo, (Sandsøya N)

Source: Norsk Fyrliste (145202), Kystverket, 6 December 2021